รับสมัครพนักงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด   5  ตำแหน่ง
สมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านการขายสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี
รายละเอียด
- วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
- ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและฝ่ายผลิตในบริษัท
- ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทลูกค้า
- เงินเดือน ตามตกลง
- รายได้อื่นๆ ค่าน้ำมัน +ค่าโทรศัทพ์ +คอมมิชั่นในการขาย
สวัสดิการ
-

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด (Sale Co)   5  ตำแหน่ง
สมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญาตรี
- มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี
รายละเอียด
- ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและภายในบริษัท ขยัน อดทน และ มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
-